Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2014

otworz-drzwi
6145 fd26 390
Reposted fromkjuik kjuik viasunako sunako
8586 3dc9 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamefir mefir
otworz-drzwi
6303 81cb 390
Reposted fromunco unco viacukier-wanilinowy cukier-wanilinowy
otworz-drzwi
otworz-drzwi
otworz-drzwi
 -Cieszę się, że cię spotkałam. - Położyła dłoń na jego ręce i powiedziała raz jeszcze: - Naprawdę, nawet pojęcia nie masz, jak się cieszę.
— Hłasko
Reposted frombanshe banshe viaolakocie olakocie

October 06 2014

otworz-drzwi
4793 9741 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweciaq weciaq
otworz-drzwi
Jedyne więzienie, jakie naprawdę Cię ogranicza, istnieje w Twoich myślach.
— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
otworz-drzwi
Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy, 
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamagdanestor magdanestor
otworz-drzwi
3153 f927 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viamagdanestor magdanestor
otworz-drzwi
7423 d058 390
Reposted fromkjuik kjuik viamagdanestor magdanestor
otworz-drzwi
otworz-drzwi
Żeby zasnąć przy kimś, nie można się bać poranka i już przed zaśnięciem trzeba się cieszyć na następną noc.
— Janusz Leon Wiśniewski "Molekuły emocji"
Reposted fromblueinsane blueinsane viasomersby somersby
otworz-drzwi

Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne via100suns 100suns

June 19 2014

otworz-drzwi
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaburdel burdel
otworz-drzwi

W sercu mieć dobro, a w głowie trochę dzikiego porno.

Reposted frompoljablka poljablka viabaniaucygana baniaucygana
otworz-drzwi
2924 80d6 390
Świetlicki, mój mistrz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaburdel burdel
otworz-drzwi
potrzebuję kogoś kto 5 minut po kłótni o byle gówno, przyciśnie mnie do ściany i zacznie się ze mną kochać. 
     
— 24:00
Reposted fromzenibyja zenibyja viabaniaucygana baniaucygana
otworz-drzwi
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viabaniaucygana baniaucygana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl